ยาดมก็คือยาสมุนไพร

ยาดมก็คือยาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการวิงเวียนศีราะ หรือคลื่นไส้อาเจียน แต่ก็มีหลายคนที่ชอบพกยาดมติดตัวและหยิบมาดมอยู่ตลอด...
Read More